Giăng bẫy địt tập thể 3 nữ điều tra viên xinh đẹp

Giăng bẫy địt tập thể 3 nữ điều tra viên xinh đẹp, đó là những bóng hồng quyến rũ nhất trong đội. Họ đã được đào tạo để trở thành những người giỏi nhất để có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Hôm đó khi cả ba người đều tham gia vào một chiến dịch truy quét các đối tượng trong đường dây buôn người và môi giới tình dục, biến các cô gái trẻ tuổi phục vụ sex cho những đại gia. Họ nắm được những đầu mối quan trọng và tất cả đang đột nhập vào hang ổ của chúng. Tưởng chừng như sẽ bắt được nhóm đối tượng này, hóa ra đó chỉ là cái bẫy chờ sẵn để biến những điều tra viên thành tù nhân để chúng địt vào lồn mỗi ngày.